Nilay Özer ile Şiir Çalışması

nilay-ozer_afis

Nilay Özer ile Şiir Çalışması

Bu çalışmanın amacı; şiir yazan katılımcıların, ürettikleri metinlerin niteliğini denetleyebilmelerini sağlamaktır. İyi okur olmak, bireyliğin sorgulanması ve dünyayı kişiselleştirmek, serbest düşünme ve yazma ilişkisi, şiir dili, şiirin araçları ve temel kavramlar çevresinde teorik bilgi verilir, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş şiirler/şiir kitapları incelenir ve katılımcıların şiirleri atölye çalışması ile tartışılıp önerilerde bulunulur. Katılımcıların ürünlerini dergilerde yayımlayabilmeleri ve kitap dosyası oluşturabilmeleri hedeflenmektedir. Bu atölye çalışmasına okullarda edebiyat atölyesi açmak isteyen eğïtimciler de katılabilir.

Altı haftalık çalışmanın içeriği aşağıdaki gibidir. Önerilen okumalar, derslerin içeriğini oluşturan kaynaklardır büyük oranda. Katılımcılar bu okumalardan bazılarını zorunlu yapacaktır.

 

1.   Hafta- Şiir dili: Anlam, metafor, imge, ses.

Önerilen okumalar:

Tzvetan Todorov. Yazın Kuramı: Rus Biçimcilerinin Metinleri. Yapı Kredi Yayınları.

Werren Wellek. Yazın Kuramı. Adam Yayınları.

Eagleton, Terry. Şiir Nasıl Okunur? Ayrıntı Yayınları.

George Lakoff- Mark Johnson. Metaforlar Hayat,`Anlam, Dil. İthaki Yayınları.

Paul De Man. “Lirik ve Modernlik”. Modernizmin Serüveni. Yapı Kredi Yayınları.

Ahmet Haşim. “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”. Bütün Şiirleri. Dergah Yayınları.

 

2.   Hafta- Şiir ve Modernlik

Önerilen okumalar:

Baudelaire. Kötülük Çiçekleri. İş Bankası Kültür Yayınları.

Artun Ali. “Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm”. Modern Hayatın Ressamı.

İletişim Yayıncılık.

Ewerdell William. “İlk Vezinsiz Şiirler”. İlk Modernler. Yapı Kredi Yayınları.

Matei Calinescu. Modernliğïn Beş Yüzü. Küre Yayınları.

Atölye: Katılımcılardan seçilmiş şiirlerin incelenmesi

3.   Hafta- Bir şiiri tasarlamak

Önerilen okumalar:

Edgar Allen Poe. “Yazmanın Felsefesi”. Bütün Öyküleri. İthaki Yayınları.

Orhan Pamuk. Saf ve Düşünceli Romancı. Yapı Kredi Yayınları.

Jorge Luis Borges. Şu Şiir İşçiliği. Deki Yayınevi.

İlhan Berk. Poetika. Yapı Kredi Yayınları.

Orhan Veli. “Garip”. Bütün Şiirleri. Adam Yayınları.

Atölye: Katılımcılardan seçilmiş şiirlerin incelenmesi.

 4.   Hafta- Şiir, Deneysellik, Metinlerarasılık.

Önerilen okumalar:

  1. M. Bowra. Yaratıcı Deney. Adam Yayınları.

Kolektif. Modernizmin Serüveni. Yapı Kredi Yayınları ya da Sel Yayınları.

Kubilay Aktulum. Metinlerarası İlişkiler. Öteki Yayınevi.

Behçet Necatigil’in Kareler Aklar ve Haydar Ergülen’in 40 Şiir ve Bir adlı yapıtlarının değerlendirilmesi.

Atölye: Katılımcılardan seçilmiş şiirlerin incelenmesi.

5.   Hafta- Şiir, Romanlaşma ve Çokseslilik

 Önerilen okumalar:

Ian Watt. “Gerçekçilik Biçimi ve Roman.” Romanın Yükselişi. Metis Yayınları.

Mihail Baktin. Karnavaldan Romana. Ayrıntı Yayınları.

Nâzım Hikmet. Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Yapı Kredi Yayınları.

Nâzım Hikmet. Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan seçilmiş bölümler.

Atölye: Katılımcılardan seçilmiş şiirlerin incelenmesi.

6.   Hafta- Şiir, anlatı, ironi.

 Önerilen okumalar:

Soren Kierkegaard. İroni Kavramı. İmge Kitabevi.

Edip Cansever. “Ben Ruhi Bey Nasılım?”. Sonrası Kalır. Yapı Kredi Yayınları.

Ahmet Oktay. Dr. Kaligari’nin Dönüşü. Dost Kitabevi.

Birhan Keskin. Fakir Kene. Metis Yayıncılık.

Didem Madak. Pulbiber Mahallesi. Metis Yayınları.

Atölye: Katılımcılardan seçilmiş şiirlerin incelenmesi.

SON KAYIT TARİHİ: 3 Aralık 2016/ 8 Hafta

Başlangıç Tarihi: 8 Ocak 2017 Pazar
Bitiş Tarihi: 12 Şubat  2017 Cumartesi
Süre: 2 Saat/ 14.00/ 16.00
Kayıt İletişim: [email protected], 0216 349 9992, 0505 261 0461, 0505 582 9737