Şiirleşmeler/ Sezai Sarıoğlu

sezai sarıoğlu_AFİŞ

Şiirleşmeler/ Sezai Sarıoğlu

 

ŞİİRLEŞMELER; dille, sözcüklerle, anlamlarla, birbirimizle ve kendimizle tanışmanın ve yeniden tanışmanın hevesidir…

ŞİİRLEŞMELER; sözcükleri azaltarak anlamı çoğaltmanın hevesiyle, kısa boylu küçük ama anlamlı ve işlevsel cümlelere çırak durma hevesidir.

ŞİİRLEŞMELER; çokbilmişler değil azbilmişler arastasında ikamet ederek, “Bunca okumamaya, bunca tanışmamaya bunca şiirleşmemeye nasıl vakit bulabiliyoruz” cümlesinin sesine kulak vermenin merakıdır…

ŞİİRLEŞMELER, “Bir arkadaşlık teklifidir şiir” cümlesine yatıya gitmenin, şiirli rüyalarda sabahlayarak, dili, anlamları, sözcükleri yeniden tarif ve tabir etmenin kıymetidir.

ŞİİRLEŞMELER, maddenin manayla, şairin şiirle, okurun şiirle ve tümünün birbirlerine tanışma teklifidir…

ŞİİRLEŞMELER, “Şiir manalı bir tanışmadır” cümlesinin giriş kapısından girerek eski kendimizden yeni kendimize taşınmanın hallerinden biridir…

ŞİİRLEŞMELER, başka türlü yazamadığımız için şiir yazdığımızın etik ve estetik duygusu ve bilgisiyle yola çıkmanın ama varamama, uçmak ama konamamanın macerasıdır…

ŞİİRLEŞMELER; “düz okur” yerine “organik okur”, “düz okuma” yerine “düş okur” olup “çapraz okumalara heves edenlerin hem birlikte hem de ayrı ayrı buluşarak, dilin ve anlamın keyfine ve keşfine varmanın dokuz hafta sürecek buluşmasıdır.

 

BİRİNCİ HAFTA

Tanışma…
Katılımcı heveskarların beklentileri…

Dilin, okumanın, şiirin ve kendimizin neresindeyiz.

Annemizden emdiğimiz dil, sözcükler, şiirler ve anlamlar bizim neyimiz olur?

“Şiir bir arkadaşlık teklifidir”, “Şiir manalı bir tanışmadır” cümleleri üzerine hayattan ve şiirlerden yola çıkarak anlamlandırmalar…

DİLNOT:  Son on beş dakika, katılımcılara birer “tanışma şiirinin” dağıtılarak sesli sessiz okumalar…

 

İKİNCİ HAFTA
“Dili bilmek gerek, dibi bilmek gerek” ve “anlama çifte dikiş vurmak” (Can Yücel)

Konuşma ve edebi olmayan yazma dilinden şiire geçişin kıymeti ve müjdesi…

Kıymetinden ve sihrinden sual olunmaz sözcüklerden nasıl şiir yapacağız…

“Her sözcük sabah kalkınca şiir olacağını zannedermiş” cümlesi üzerinde “beyin fırtınası” bağlamında anlam çoğaltmaları…

Bir duyguyu, bir olayı, bir anı, bir hali, bir sırrı şiire dönüştürmenin duygusu, bilgisinden hareketle yoğunlaşma ve denemeler…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtımı, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi…

ÜÇÜNCÜ HAFTA

İlk haftadaki “şiir denemeleri” üzerinde yoğunlaşma…

Anlatılan bir hikâyeyi, yaşadığımız bir olayı, bir anı, bir derdi, bir sevinci şiire dönüştürme çalışmaları…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtımı, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi…

 

DÖRDÜNCÜ HAFTA

Üçüncü haftadaki “şiir yazma” denemelerinin gözden geçirilmesi…

Şiirler üzerinde ince işçilik çalışmaları…

Yazılan ve başka şairlerden paylaşılan şiirlerin okunarak ses anlam denemeleri…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtım, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi…

 

BEŞİNCİ HAFTA
Şiir tarihinin en zor sorularından biri olan “Şair şiirinin, okur şiirin nesi olur?” cümlesinden hareketle anlamlandırma çalışmaları ve örneklemeler…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtım, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi…

 

ALTINCI HAFTA

Şiir seslendirme, şiir okuma, şiir yorumlama olarak kodlanan şiir pratiği üzerinde çalışmalar.

“Didaktik”, “hamasi” okumalar yerine, şiirin anlam dünyasını, iç müziğini algılayarak, okuyanın-seslendirenin anlam dünyasıyla kaynaştırarak, şiirdeki anlamın ve estetik enerjinin, okurun anlam dünyası ve estetik enerjisiyle yeniden üretilip okura ait bir okuma/seslendirme ve yorumlama tarzının ortaya çıkmasına yardım yataklık.

Okurun şiiri ele geçirmesi ve şiirin okuru ele geçirmesi…

Mekanik ezber, diyalektik ezber…

Her heveskârın ses rengine, beğenisine ve hevesine uygun şiirlerin seçilip ezberlenerek ya da metinden okunarak seslendirilmesi…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtım, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi…

 

YEDİNCİ HAFTA

Şiir yazma, başka şiirleri anlamlandırma ve şiir seslendirme çalışmalarına yoğunlaşma…

Türkçe şiirlerden değişik örneklerle tanışma… (Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Turgut Uyar gibi şairlerin dışında yeni kuşak şairlerin şiirlerinden de okumalar…)

Türkçe ve başka dillerde yazılmış hikayesi olan şairlerle ve şiirlerle tanışma…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtım, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi

 

SEKİZİNCİ HAFTA

Yedi haftalık çalışmaların gözden geçirilerek, ayrıntılara dair çalışmalar…

Bir sonraki hafta anlatı/dinleti etkinliği olacağı için, etkinliğin provası…

DİLNOT: Son yarım saatte yeni şiir dağıtım, her katılımcının farklı bir şiirle tanışması ve ertesi haftaya kadar o şiirle arkadaşlık etmesi

 

DOKUZUNCU HAFTA

Katılımcıların kendi şiirlerinden ve başka şiirlerden oluşan sekiz haftalık birikimlerini ETEV’de anlatı/dinleti tarzında davetlilere sunum…

SON KAYIT TARİHİ: 30 EYLÜL 2016

Başlangıç Tarihi:        4 Ekim 2016 Salı
Bitiş Tarihi:                 29 Kasım 2016 Salı
Süre:                          2 Saat/ 19.30-21.30
Kayıt İletişim:             [email protected], 0216 349 99 92, 0505 261 04 61